Адрес: София 1415, кв. Драгалевци,
ул. „Ген. Ковачев“ №9
Тел.: 02 / 967 10 80, 0890 48 55 55
Факс: 02 / 967 29 59
Е-mail: complex_romantic@abv.bg